تامین کنندگان

شرکت : مطهران


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولید کننده
محلول ضد عفوني کننده  (اتانول 70%)  500میلی لیتر ایران واگراس
محلول ضد عفوني کننده  (فاقد الکل)  500میلی لیتر ایران واگراس
ژل ضد عفوني کننده دست   120میلی لیتر ایران واگراس