تامین کنندگان

شرکت : روناس فارما آذین


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
سرسوزن انسولين قلمی سايز 4  100 عدد ترکیه گلدفاین
سرسوزن انسولين قلمی سايز 5  100 عدد ترکیه گلدفاین
سرسوزن انسولين قلمی سايز 6 100 عدد ترکیه گلدفاین
سرسوزن انسولين قلمی سايز 8  100 عدد ترکیه گلدفاین