تامین کنندگان

شرکت : دارو سلامت فارمد


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
قرص جوشان ويتامين ث 500mg (پرتقال) های هلث 20 عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان ويتامين ث 1000mg (انبه) های هلث 10 عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان ويتامين ث 1000mg(پرتقال) های هلث 10 عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان مولتي ويتامين (پرتقال) های هلث 20 عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان کلسيم 500mg (پرتقال) های هلث 20 عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان ال کارنيتين 1000mg (پرتقال) های هلث 20 عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان او.آر.اس پرتقال (اوريکس) های هلث 12 عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان منيزيم اکسايد های هلث 20 عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان منيزيم  + کلسيم + زينک های هلث  20 عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان زينک + ويتامين ث  500/15 mg های هلث 20 عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان کلسيم فورت (پرتقال) هاي هلث  10 عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان ويتامين ث 2000 م گ (پرتقال خوني) هاي هلث  10 عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان مولتي ويتامين مينرال (هاي اير) هاي هلث  20 عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان انرژي زا (هاي درينک)  با طعم کولا هاي هلث  10 عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان اشتها آور (اپ فيز)   با طعم کولا هاي هلث  20 عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان ويتامين ث 1000 م گ با طعم ليمو هاي هلث  20 عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان استيل سيستئين  600 م گ (لانگ تيل) با طعم توت فرنگي هاي هلث  20 عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان ويتامين د3 1000م گ هاي هلث  20 عدد ایران دارو سلامت فارمد
کپسول نرم روغن گل مغربي 1000 م گ هاي هلث  30عدد ایران دارو سلامت فارمد
کپسول نرم ويتامين اي 400 واحد هاي هلث  50عدد ایران دارو سلامت فارمد
کپسول نرم امگا 3  هاي هلث      50عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان او.آر.اس (اوريکس) هاي هلث  10عدد ایران دارو سلامت فارمد
قرص جوشان او.آر.اس+زينک ليمو  (اوريکس پلاس زينک) هاي هلث  10عدد ایران دارو سلامت فارمد