تامین کنندگان

شرکت : داروجویان حیات


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده
محلول ال-کارنتين1000mg -گرين اسپورت 500میلی لیتر ایران
محلول ال-کارنيتين 3000mg-گرين اسپورت 500میلی لیتر ایران
محلول ال-کارنتين1000م گ  (پک دوقلو - همراه با شيکر) -گرين اسپورت 500میلی لیتر ایران
محلول ال-کارنتين1000م گ  (پک تک عددي)-گرين اسپورت 500میلی لیتر ایران
محلول ال - کارنتين 3000 م گ  (پک دوقلو - همراه با شيکر)-گرین اسپورت 500میلی لیتر ایران
آمپول کلماستين 2mg 5عدد لهستان