تامین کنندگان

شرکت : گنجینه سلامت تارا


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
کپسول گارسينيا پلاس تارا  60عدد ایران گنجینه سلامت تارا
کپسول ماکاميل تارا  30عدد ایران گنجینه سلامت تارا
کپسول ليور تارا  30عدد ایران گنجینه سلامت تارا
کپسول پروستالس تارا  30عدد ایران گنجینه سلامت تارا
قرص جويدني ويتامين ث 500      30عدد ایران گنجینه سلامت تارا
قرص جويدني ويتامين ث/ د3 / زينک  30عدد ایران گنجینه سلامت تارا