تامین کنندگان

شرکت : روشن نهاد حکیم


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
قرص آمينو 9900      325عدد اسپانیا کینگ راکس اسپانیا
قرص بي سي اي اي 325عدد اسپانیا کینگ راکس اسپانیا
کپسول چربي سوز ليپوکات  120عدد اسپانیا کینگ راکس اسپانیا
کپسول ال کارنيتين 125عدد اسپانیا کینگ راکس اسپانیا
پودر پروتئيناس وي  2270گرم اسپانیا کینگ راکس اسپانیا
پودر مس گينر  7000گرم اسپانیا کینگ راکس اسپانیا
پودر گلوتامين  500گرم اسپانیا کینگ راکس اسپانیا
پودر کراتين (کراپيور) 500گرم اسپانیا کینگ راکس اسپانیا
قمقمه کتابي مات  اعدد ایران روشن نهاد حکیم