تامین کنندگان

شرکت : بنیان طب آکام


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولیدکننده
کپسول ب کمپلکس/ث/ زينک کام قوطي  60عدد ایران بنیان طب آکام
کپسول ب کمپلکس/ث/ زينک کام بليستر  30عدد ایران بنیان طب آکام
شربت ب کمپلکس/ث/ زينک کام  200میلی لیتر ایران بنیان طب آکام