تامین کنندگان

شرکت : باریج اسانس


محصولات:
نام کالا  بسته بندی کشور تولید کننده نام تولید کننده
شربت آنتي رفلکس    120میلی لیتر ایران باریج اسانس
شربت برونکو باريج    120میلی لیتر ایران باریج اسانس
شربت اشتهاآور کودکان (انارجديد)   120میلی لیتر ایران باریج اسانس
شربت آلوئه ورا  120میلی لیتر ایران باریج اسانس
شربت بنفشه   60میلی لیتر ایران باریج اسانس
شربت کاف استاپ    60میلی لیتر ایران باریج اسانس
پرل سوپرمينت فلاکن 30عدد ایران باریج اسانس
پرل روغن گل مغربي    30عدد ایران باریج اسانس
پرل پروستا باريج    60عدد ایران باریج اسانس
پرل زيره 75 ميلي گرم 60عدد ایران باریج اسانس
پرل ليمو ترش 75 ميلي گرم  60عدد ایران باریج اسانس
پرل روغن سياهدانه( بلکسيد )باريج    30عدد ایران باریج اسانس
کپسول آلوئه ورا  30عدد ایران باریج اسانس
کپسول پروليو باريج  30عدد ایران باریج اسانس
کرم کاپکس تيوپ  30گرم ایران باریج اسانس
کرم آنتي فيشر 30گرم ایران باریج اسانس
کرم آنتي فيشر   20گرم ایران باریج اسانس
کرم استئوفيکس 30گرم ایران باریج اسانس
کرم لکورکس    50گرم ایران باریج اسانس
کرم کالاندولا باريج  15گرم ایران باریج اسانس
پماد ام جي 20گرم ایران باریج اسانس
ژل آروميکس   75گرم ایران باریج اسانس
ژل موضعي دنتي کيد 5گرم ایران باریج اسانس
ژل واژيهيل باريج    30گرم ایران باریج اسانس
قرص ليتورکس  بي  30عدد ایران باریج اسانس
محلول ميرتکس    15میلی لیتر ایران باریج اسانس
قطره افشرده بخور اکاليپتوس  15میلی لیتر ایران باریج اسانس
لوسيون موضعي سي ام  15میلی لیتر ایران باریج اسانس
پرل ويتامين اي 400 باري ويتال  30عدد ایران باریج اسانس
پرل مگا امگا 1000 باري ويتال  60عدد ایران باریج اسانس
پرل ويتامين د3  باري ويتال  30عدد ایران باریج اسانس
شربت باري ويتال 200میلی لیتر ایران باریج اسانس
کپسول نرم کلسيم سوپريم  30عدد ایران باریج اسانس
کپسول مولتي ويتامين  30عدد ایران باریج اسانس
پرل روغن ماهي باري ويتال  60عدد ایران باریج اسانس